slider1 slider2 slider3
Tynki gipsowe i tradycyjne
Tynki gipsowe można układać wyłącznie wewnątrz domu. Nadają się one na wszystkie podłoża, pod warunkiem że mają one wystarczającą nośność. tynk gipsowy może być układany również w łazience, jeżeli wilgotność powietrza nie będzie tam przekraczała 70% i nie będzie się utrzymywać ciągle. Tynk gipsowy chłonie wilgoć, ale też szybko ją oddaje, gdy powietrze staje się bardziej suche. Działa więc jak bufor. Tynki gipsowe poprzez gładką i równą powierzchnię eliminują konieczność wykańczania ścian gładzią.
Tynki cementowo-wapienne to suche mieszanki cementowo-wapienne z dodatkami uszlachetniającymi. Mieszankę stanowią cement, wapno i wypełniacze kwarcowe. Zadaniem dodatków uszlachetniających jest zapewnienie materiałom plastyczności i odpowiedniej przyczepności do podłoża. Tynki cementowo-wapienne mogą być ostatecznym wykończeniem powierzchni ściany albo stanowić podłoże do wykonania wypraw, takich jak gładzie gipsowe, sztablatury, tynki mineralne czy akrylowe.
Zobacz realizacje
Wykończenia wnętrz i poddaszy
Wykonując nasze usługi kompleksowo, mamy w ofercie również wykończenie wnętrz i poddaszy, chcąc w ten sposób w pełni usatysfakcjonować naszych Klientów.
Zobacz realizacje
Wylewki anhydrytowe
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotyczących posadzek związanych między innymi z coraz powszechniej stosowanymi pompami ciepła, proponujemy Państwu nową technologię wykonywania posadzek - wylewki anhydrytowe. Stosowanie ogrzewania podłogowego w branży budowlanej ma na celu podniesienie walorów estetycznych i czynników ekonomicznych. Uwzględniając wydajność takiego systemu ogrzewania, należy spełnić kilka warunków.
Najistotniejszym z nich jest użycie takich materiałów, by otrzymać warstwie jastrychu, która będzie pełniła role grzejnika z zachowaniem najwyższych parametrów. Przykrywając rurki ogrzewania podłogowego, trzeba pamiętać, że stosując materiał o mniejszym oporze przewodzenia ciepła i mniejszej grubości, tym więcej i szybciej ciepła zostanie dostarczone do pomieszczeń.
Duży opór przewodzenia ciepła w posadzkach cementowych jest skutkiem istnienia pustek powietrznych (pęcherzyki powietrza) w bryle posadzki, poprzez stosowanie zaprawy półsuchej. Dlatego masa posadzki cementowej nie jest spójna i nieściśle dolega do rurek grzejnych.
Generalnie do ogrzewania podłogowego eksperci rekomendują płynne jastrychy, których użycie eliminuje powyższe problemy. Grubość takiego jastrychu może być mniejsza w odróżnieniu od posadzek cementowych i wynosi 45mm.
Mieszanka WOLPLAN CA powstaje z najwyższej jakości komponentów, które są dozowane elektronicznie za pomocą sterowania komputerowego. Dzięki temu został wyeliminowany błąd ludzki, związany z jakością materiału, a posadzka na każdej budowie i za każdym razem zachowuje parametry zgodne z normą DIN-EN 13813, DIN 18560. Stosując posadzkę WOLPLAN CA można skrócić czas realizacji całej inwestycji. W zależności od projektu osiągamy wydajność ponad 1000 m2 dziennie, a wykonanie posadzki w domku jednorodzinnym o powierzchni ok. 120 m2 zajmuje 2 - 3 godziny od chwili przyjazdu. Już po 2 - 4 dniach, zależnie od warunków klimatycznych, swoją pracę mogą kontynuować elektrycy, instalatorzy, tapeciarze, czy malarze.
Korzyści wynikające z zastosowania wylewki anhydrytowej:
  • Inwestor jest zwolniony z obowiązków związanych z zamówieniem komponentów do wykonania posadzki, ich transportem i składowaniem.
  • Wysoki współczynnik przenikania ciepła (1,4-1,8W/m*K)
  • Ścisłe przyleganie jastrychu do rurek ogrzewania podłogowego.
  • Jednolita zwarta struktura posadzki bez pustek powietrznych.
  • WOLPLAN CA F5 odznacza się niskim oporem przewodzenia ciepła (szybkie oddawanie ciepła) czyli temperaturę 32°C osiąga w ciągu ok. 1 godziny, natomiast zwykły jastrych cementowy osiąga daną temperaturę w ok.4 godziny.
  • Zastosowanie wylewki WOLPLAN CA gwarantuje wysoką wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu. W zależności od wymogów oferujemy uzyskanie klas wytrzymałości F4, F5, F6 i F7. Wspomniane parametry uzyskujmy przy grubości już od 30mm przy zastosowaniu włókien rozproszonych.
  • WOLPLAN CA jest produktem samo rozpływającym i samopoziomującym. Eliminuje to konieczność kosztownych obróbek wykończeniowych, w celu uzyskania gładkiej, równej powierzchni.
  • W dużej mierze można zrezygnować ze szczelin pozornych i dylatacyjnych, co daje możliwość kreatywnego ułożenia glazury.
  • Mała bezwładność termiczna posadzki WOLPLAN CA umożliwia korzystanie z ekonomicznych programów grzewczych np. w pomieszczeniach biurowych można zapewnić właściwa temperaturę tylko na czas pracy, w budownictwie mieszkaniowym można obniżyć temperaturę o określonych porach np.: podczas pracy, nauki, urlopu lub podczas snu. Powrót do żądanej temperatury osiągamy w ok. 1 godzinę. Rezultatem są oszczędności zużycia energii oraz wymierne korzyści finansowe
  • Technologia wytwarzania płynnych jastrychów anhydrytowych WOLPLAN CA jest metodą ekologiczną, przyjazną środowisku, a resztki materiału, pył i zużyte opakowania nie będą zmorą na obszarze Państwa inwestycji.
Zobacz realizacje